W.P. De Roever Prijs

Nederlandse Kring Aardse Materialen - NKAMInleiding


Regelement


Jury


Biografie van W.P. de Roever


Winnaars


 Naar boven

Inleiding

Op 24 maart 2004 heeft de ALV ingestemd met voorstel van het bestuur om een tweejaarlijkse prijs in te stellen voor de beste afstudeerscriptie. Deze prijs is de W.P. de Roever-prijs genoemd. Er is een geldbedrag aan verbonden ter grootte van Ä 750,-. Dit bedrag wordt gesponsord door Economics, Energy and Natural Resources te Leiden. De prijs is tijdens het Najaarssymposium 2005 van de NKAM voor het eerst uitgereikt. Naar boven

Regelement

1) De prijs wordt toegekend voor scripties van een MSc-curriculum, geschreven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, over onderzoek dat in meerderheid in Nederland is uitgevoerd en dat behoort bij een diploma dat door een Nederlandse instelling van hoger onderwijs wordt uitgereikt.

2) De nationaliteit van de indieners is geen criterium in de selectie.

3) In aanmerking komen scripties in de verschillende disciplines die tezamen de kristallijne geologie vormen, waaronder de mineralogie, petrologie, economische geologie en delfstofkunde, vulkanologie, geochemie en structurele geologie alsmede toegepassingen van die wetenschappen in industrie en bedrijfsleven; ook scripties betreffende de biomineralogie komen in aanmerking, voor zover interactieprocessen met vaste stoffen daarin een rol spelen, alsook de archeometrie. Het bestuur toetst of inzendingen voldoen aan de termen voor de prijs. Tegen afwijzing bestaat geen beroep.

4) De prijs wordt een maal per twee jaar uitgereikt. Bij de prijs hoort een geldbedrag van Ä 750,- een oorkonde met de logo's van de NKAM en van sponsors van de prijs, en tevens een bij de prijs en de vereniging passend object.

5) In aanmerking voor de prijs komen scripties die door de scriptiebegeleider(s) zijn beoordeeld in de periode tussen 1 juli van het jaar van uitreiking en 24 daaraan voorafgaande maanden. Niet-aanwezigheid van de winnaar van de prijs bij de uitreikingsplechtigheid wordt geaccepteerd.

6) Beoordelingsciteria:

7) De jury en de jurering. De jury bestaat uit drie personen, leden van de NKAM, waaronder een bestuurslid van de NKAM. Voor de beoordeling van de ingediende scripties worden ter zake kundige reviewers gezocht. De jury kiest de winnende scriptie bij meerderheid van stemmen, rekening houdend met de oordelen van de reviewers.

8) De prijs wordt aangekondigd in de Nieuwsbrief van het KNGMG en/of in een ander geschikt medium, en tevens via de studentenverenigingen van de betreffende (faculteiten van de) relevante Nederlandse instellingen van hoger onderwijs.

9) Het bestuur besluit in gevallen waarin niet in het reglement van de prijs is voorzien. Tegen dit bestuursbesluit is geen beroep mogelijk. Naar boven

Jury

De jury voor 2005 bestond uit: De jury voor 2007 bestond uit: De jury voor 2009 bestond uit:

 Naar boven

Biografie van W.P. de Roever

Prof. dr. Willem Paul de Roever
(1917-2000)


Willem Paul de Roever studeerde aan de Universiteit van Amsterdam bij Prof. Hendrik A. Brouwer en promoveerde daar in 1940 op een proefschrift over Timor, Nederlands IndiŽ. Na terugkeer uit IndonesiŽ, na de oorlog, werd hij in 1950 aangesteld als lector aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij in 1955 na het vertrek van Niggli werd aangesteld als hoogleraar petrologie, mineralogie en mineralogische kristallografie aan de Universiteit Leiden. In 1958 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met dezelfde leeropdracht, en bleef dat tot aan zijn pensioen.

Tot zijn belangrijkste bijdragen aan de petrologie behoren:

Voor een uitgebreide biografie kunt uterecht op de site van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW): Biografie van W.P. de Roever

 Naar boven Naar boven

Winnaars