Lidmaatschap

Nederlandse Kring Aardse Materialen - NKAM


Het lidmaatschap van de NKAM kost 15,- euro per jaar .

Postbank: 2557527
Nederlandse Kring Aardse Materialen / NKAM
p.a. Daal en Bergselaan 80
2565 AH Den Haag

Studenten en promovendi zijn vrijgesteld van contributie.

Ja, ik meld mij aan als lid van de Nederlandse Kring Aardse Materialen.
Naam:
Straat + Huisnummer:
Plaats:
Telefoon:
Land:
email:
Student/Promovendus Gewoon lid

Lid KNGMG Geen Lid KNGMG