Nederlandse Kring Aardse Materialen - NKAM

HOME


De Nederlandse Kring Aardse Materialen, NKAM, is een zelfstandige wetenschappelijke vereniging, die tevens functioneert als kring van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG). Het doel van de NKAM is het bevorderen, opwekken, in stand houden en doen toenemen van de belangstelling voor de geologische wetenschappen die zich richten op de kristallijne geologie, zoals bijvoorbeeld:

Magmatische gelaagdheid in amfibolietfacies metagabbro, Kverve, Noorwegen (links),
en Coronitische microstructuur tussen olivijn en plagioklaas, Selness Gabbro, Noorse Caledoniden (rechts)

De ijzersterke combinatie van kennis over de samenstelling van aardse materialen en de ruimtelijke relaties daarin en daartussen, zowel op de schaal van een ontsluiting, een handstuk (of grondstof), als op (sub)microscopische schaal maakt deze disciplines een geschikt uitgangspunt voor vele soorten van (toegepast) onderzoek binnen, maar ook buiten de ‘klassieke’ geologische wereld.

Een breed scala van activiteiten zoals

etc. ontvangen veelvuldig hun input vanuit de kristallijne geologie.

Zowel aardwetenschappers die zich met de pure kristallijne geologie bezighouden als aardwetenschappers uit aanverwante vakgebieden behoren tot de leden van de NKAM.


Fluorescentiemicroscopie opname van scheurvorming in beton.

Het bevorderen van wetenschappen binnen de kristallijne geologie doet de NKAM ondermeer door het organiseren van symposia, excursies en anderszins verspreiden van kennis en informatie. Daarnaast vertegenwoordigt de NKAM Nederland in internationale wetenschappelijke organisaties zoals :

en hun commissies. Vanzelfsprekend onderhoudt de NKAM ook relaties met verwante organisaties in Nederland.