Activiteiten

Nederlandse Kring Aardse Materialen - NKAM


Activiteiten 2004

 Terug 

Het Voorjaarssymposium 2004 werd gehouden op 24 maart 2004 in Naturalis NNM te Leiden.
Programma:

13.30-13.45 Ontvangst met koffie en thee
13.45-14.15 Lezing: De petrologische collecties van Naturalis. Prof.dr. L.M. Kriegsman, Naturalis.
14.15-15.15 Rondleiding collectietoren (incl. pitstop).
15.15-15.30 Algemene Leden Vergadering NKAM.
15.30-16.00 Koffie/theepauze.
16.00-16.30 Lezing: The Jamtlandian, a new orogeny in the Scandinavian Caledonides of central Sweden. Dr. H.L.M. van Roermund, Universiteit Utrecht.
16.30-17.00 Lezing:Toepassing van saffier in lampen. Dr. R.J.M.J. Vogels, Philips Lighting.
17.00 Borrel.

De lezing van Dhr. Vogels kwam wegens omstandigheden te vervallen.
Najaarssymposium 2004

Het Najaarssymposium 2004 werd gehouden op 18 november 2004 aan de VU te Amsterdam.

Programma:

13.00-13.30 u
Ontvangst (eerste verdieping, ruimte 'D' (tussen de C- en de F-vleugel)

13.30-14.15 u
Melanie Morel, Sonja Döpp, Janne Koornneef, Daphne Wiggers de Vries & Gareth Davies (VU, Petrologie):
Processes controlling the formation and temporal evolution of lithospheric mantle: An early progress report from Tanzania.
Abstract: Smelten.pdf

14.20-15.00 u
Wim Heijnen (Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag):
Forensisch Glasonderzoek.


15.00-15.30 u
Pauze

15.30-16.10 u
Gareth Davies (VU, Petrologie):
Examples of geochemical disequilibrium during crustal melting: What are the implications?

16.15-17.00 u
Timo G. Nijland(1), Lourens Feenstra(2), Arjen Slootweg(2) & Evert Mulder(2)
((1) TNO Ruimte & Infrastructuur, Delft;
(2) TNO Industrie en Techniek, Apeldoorn):

Van smelt tot bouwmatariaal: Elementair zwavel als bindmiddel.
Abstract: zwavel.pdf

17.00 u-
Borrel (k. A001)

 Terug